Umyj pomidory i zamroź je w pojemnikach lub workach plastikowych. Kiedy będziecie chcieli ich użyć, po prostu rozmroź je, a następnie wrzuć do dania. Pomidor nawet zimą może być pyszny.