Akt o Usługach Cyfrowych / Digital Services Act (DSA)

 

PUNKT KONTAKTOWY

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych/ Digital Services Act) wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z użytkownikami korzystającymi z serwisu. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail: dsa_przyslijprzepis@burdamedia.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

 

ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA AKTYWNYCH ODBIORCÓW USŁUG 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych/ Digital Services Act) – („DSA”), nakłada na dostawców usług pośrednich obowiązek publikowania średniej miesięcznej liczby aktywnych odbiorców każdej  platformy internetowej. 
Średnia miesięczna liczba aktywnych odbiorców serwisu przyslijprzepis.pl wynosi: 4 616 461
Ostatnia aktualizacja Styczeń 2024
Liczba ta jest publikowana wyłącznie w wykonaniu obowiązków nałożonych przez DSA i opiera się na metodyce zawartej w tym akcie. Została ona ustalona na podstawie wiodącej metryki rynkowej dostarczanej przez Gemius oraz uwzględnia liczbę aktywnych odbiorców usług z innych krajów UE oszacowaną przez Burda Media Polska sp. z o.o.

 

FORMULARZE

Treści użytkowników, które uważasz za nielegalne lub niezgodne z regulaminem serwisu możesz zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeń.
Skargę na decyzję administratora dotyczącą zgłoszonych treści lub treści opublikowanych przez Ciebie w serwisie możesz wnieść za pośrednictwem formularza skarg.