Kontakt


Redakcja serwisu przyslijprzepis.pl

przyslijprzepis@burdamedia.pl

 

Magdalena Pomorska -  wydawca serwisu

magdalena.pomorska@burdamedia.pl

Dominika Zagrodzka - redaktor

dominika.zagrodzka@burdamedia.pl

Anna Daniluk - redaktor

anna.daniluk@burdamedia.pl

Barbara Brzezicka – redaktor PP i PP.pl
barbara.brzezicka@burdamedia.pl


Maria Peltz-Orlińska – Digital Content and Product Director
maria.peltz@burdamedia.pl


Reklama

Katarzyna Cieślik - Digital Sales Director
katarzyna.cieslik@burdamedia.pl
tel. (48-22) 36 03 888

 
Dział sprzedaży Digital Sales
digital.sales@burdamedia.pl
tel. (48-22) 36 03 888
 

Reklama prasowa
biuro.reklamy@burdamedia.pl
 

Marketing
Agnieszka Jakóbowska - Marketing Brand Manager
e-mail: agnieszka.jakobowska@burdamedia.pl

 

Wydawnictwo Burda Media Polska

Burda Media Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa