Untitled 1

gucia01

O mnie:

Zie­lo­no mam w gło­wie i fioł­ki w niej kwit­ną na klom­bach mych my­śli sa­dzo­ne za mło­du Pod słoń­cem co dało mi du­szę błę­kit­ną i któ­re mi świe­ci bez trosk i za­cho­du. Roz­da­ję wo­kół mój uśmiech, bu­kie­ty roz­da­ję wo­ko­ło i je­stem ra­do­sną wi­chu­rą za­chwy­tu i szczę­ścia po­ety co za­miast czło­wie­kiem po­wi­nien być wio­sną! K.Wierzyński

Liczba przepisów: 0

Obserwujących: 0

 
Wiadomość

To może cię zainteresować