Kontakt

REDAKCJA:
Marta Kornak – redaktor naczelna, project owner serwisu –
Barbara Brzezicka – redaktor prowadząca –

REKLAMA: , tel. (48-22) 36 03 888
Katarzyna Cieślik, Digital Sales Director –

REKLAMA PRASOWA: